Övriga kontaktpersoner

VD
Johan Olofsson
Tel: 0155-777 70
Mobil: 0733-87 50 00
johan.olofsson(at)lappgroup.com

Platschef
Claes Johansson
Tel: 0155-777 95
Mobil: 070-695 23 90
claes.johansson(at)fleximark.se

Kvalitet
Felix Eriksson
Tel: 0155-777 93
quality(at)fleximark.se

Marknadskommunikation
Hanna Urkedal
Tel: 0155-777 98
hanna.urkedal(at)fleximark.se

Inköp
Björn Werner
Tel: 0155-777 99
Mobil: 070-607 77 99
bjorn.werner(at)fleximark.se

Produktion

Richard Thunberg
Tel: 0155-777 69
Mobil: 070-939 43 36
richard.thunberg(at)fleximark.se