Visselblåsarsystem

whistleblower

LAPP:s visselblåsarsystem

Anspråket på efterlevnad och integritet, och därför på lagligt beteende, är en högsta prioritet för LAPP. Det är därför viktigt att identifiera risker i ett tidigt skede och att proaktivt förebygga dem. Ett visselblåsarsystem är ett stödjande verktyg som kan användas för att tillhandahålla och utreda information om risker och missförhållanden. LAPP visselblåsarsystemet ger oss möjlighet att lära oss om potentiella risker och missförhållanden hos LAPP, våra affärspartners eller andra företag som är associerade med oss. Den finns till för att rapportera när information eller skäliga misstankar om faktiska eller potentiella överträdelser har inhämtats i ett professionellt sammanhang. På så sätt kan ett intrång objektivt behandlas så snabbt som möjligt och motsvarande åtgärder kan vidtas – i synnerhet för detta brott, men också för att förhindra ytterligare intrång. Meddelaren måste därvid efter bästa kunskap och samvete kunna utgå ifrån att informationen är sann.

Om anmälan innehåller röjande av en företagshemlighet krävs dessutom att meddelaren har genuin anledning att tro att röjandet är nödvändigt för att avslöja intrånget.

Vi granskar systematiskt den information som erhållits och vidtar lämpliga uppföljningsåtgärder vid behov.

Hur behandlar vi din anmälan?

Du får en mottagningsbekräftelse efter att anmälan har lämnats.

I LAPPs visselblåsarsystem granskar vi varje visselblåsare konfidentiellt och noggrant. En utredning inleds endast om denna första bedömning (plausibilitets- och giltighetskontroll) visar på misstanke om överträdelse.

Vi följer principen om rättvis process. Den garanterar största möjliga skydd för meddelare, berörda personer och anställda som hjälper till att klargöra det rapporterade missförhållandet.

LAPP kommer inte att tolerera diskriminering av meddelare och alla personer som bidrar till utredningar på LAPP. Oskuldspresumtionen ska gälla för de berörda till dess överträdelsen är bevisad. Utredningarna genomförs med absolut sekretess.

Vilka rapporter är användbara?

Rapporter kan lämnas om risker, misstankar och överträdelser av lagbestämmelser, frivilliga självupplåtande åtaganden och företagsinterna regelverk. Detta inkluderar även brott mot mänskliga rättigheter och miljöskyldigheter inom det egna affärsområdet och från (icke)indirekta leverantörers affärsområde. Du kan även använda visselblåsarsystemet om du har frågor om efterlevnadsärenden.

Visselblåsarsystemet är inte avsett för feedback eller klagomål angående produkter eller tjänster från LAPP eller våra affärspartners. Om du är missnöjd med tjänster eller produkter, vänligen kontakta kundtjänst eller en känd kontaktperson.

Vill du lämna ett konfidentiellt meddelande eller har du en fråga om efterlevnad?

Med den digitala onlinerapporteringsplattformen erbjuder LAPPs visselblåsarsystem en kostnadsfri intern rapporteringskanal där man kan lämna konfidentiella anmälningar och ställa frågor om efterlevnad.

Du har möjlighet att ge information om eventuella missförhållanden på olika språk och att ställa frågor om efterlevnad – inklusive anonymt.