Solcellspark i Spanien

FLEXIMARK® Kabelmärkning till solcellspark i Murcia, Spanien

Solcellspark i Spanien

FLEXIMARK® levererar kvalitetssäkrade märkprodukter för hållbar och säker märkning inom ny alternativ energi.

LAPP Spanien har levererat FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning till en ny solcellspark i Spanien. Solcellsparken är placerad i Murcia och upptar ett område på 1000 hektar. Energikraften från solcellsparken beräknas ge 500 MW.

Lapp Spaniens kund för installationsprojektet av solcellsparken är en industri- och servicegrupp med internationell närvaro. Gruppen är verksam inom energi samt industri- och anläggningar och är etablerade inom fem affärsområden: Montering, drift och underhåll, nyckelfärdiga projektet, integrerade lösningar och projektutveckling.

Kundens kravspecifikation för solcellsanläggningen i Murcia innehöll syrafast rostfri märkning för att garantera hållbarheten över tid, så att exponeringen av sol och andra externa förhållanden inte raderar eller skadar identifieringen. Även kundanpassad märkning var ett krav för att underlätta uppmärkningen och tillmötesgå kundens önskemål om en uppmärkningsprocess på totalt fyra veckor. 

Nyckelfaktorerna till att kunden valde LAPP Spanien som leverantör och FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning var främst möjligheten till kundanpassad märkning, snabba leveranstider och ett konkurrenskraftigt pris, men även expertisstöd, snabba svar och återkopplingar i upphandlingsprocessen samt möjligheten till anpassning av förpackningsstorlekar har varit betydande faktorer för kundens beslut.

Sergi Ripoll, ansvarig för varumärket FLEXIMARK® i LAPP Spanien och Antonio Coronado, Säljare LAPP Spanien har varit viktiga personer i upphandlingsprojektet. Deras samarbete med kunden samt även samarbetet med systerföretaget och produktionsanläggningen Fleximark AB har bidragit till framgångarna att kunna tillmötesgå kundens kravspecifikationer för uppmärkningen av solcellsanläggningen.

Totalt har 66 060 kundanpassade präglade skyltar och 132 120 buntband levererats till solcellsparken i Murcia. Leveransen bestod av 16 515 präglade skyltar och 33 030 buntband per vecka under en fyra veckorsperiod. Sammanlagt är nu 33 030 kablar identifierade med FLEXIMARK® Kabelmärkning.

LAPP Spanien värdesätter högt systerföretaget Fleximarks snabba stöd och service i projektet där kvalitet, produktionshastighet och leveranssäkerhet har varit viktiga faktorer för kunden.