Vår värdegrund

Kundorienterad
Vi arbetar för att hjälpa våra kunder att vara framgångsrika inom sina marknadssegment. Vi arbetar tillsammans med våra kunder. Förtroende, ärlighet och pålitlighet är viktigt för oss.

Framgångsorienterad
För oss är det viktigt att vårt företag är framgångsrikt, för att säkerställa företagets självständighet och en lönsam tillväxt. Vi tar ansvar för vårt arbete, vår prestation och utveckling.

Familjeorienterad
Vi är en del av ett familjeföretag och vi vill skapa en familjär arbetsmiljö för alla våra kollegor –
med tydlig strategi, engagemang, gemenskap och sammanhållning. 

Innovativ
För oss betyder innovativ att skapa hållbara lösningar med goda framtidsutsikter för vårt företag och våra kunder.

Lapp Values short EN FINAL