Kvalitet, miljö & energi

A3CERT GRA%E2%95%A0%C3%A8SKALA ISO 9001 14001

Fleximark AB arbetar aktivt och målmedvetet med kvalitets- miljö- och energiledningssystem. Fleximark är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001.

Fleximark är även certifierade enligt Achilles samt är medlem i REPA. Fleximarks sortiment uppfyller EU direktivets "RoHS" krav. Produkter som produceras och levereras av Fleximark är även kontrollerade enligt EU direktivet REACH.

 

Kvalitets- och miljöpolicy
Fleximark AB är producent och leverantör av märksystem för kablar, ledningar och komponenter som fullt ut ska motsvara kundens förväntningar. 

Produktsortiment och verksamhet ska ständigt utvecklas vilket stimulerar till systematiskt arbete med förbättringar fokuserat på kundens behov, medarbetarnas trivsel och engagemang samt effektivisering av arbetssättet ur ett livscykelperspektiv.

Fleximark arbetar systematiskt med att förebygga och minska negativa miljöpåverkan. Vi följer och tillämpar miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet.

Alla anställda utbildas och får kunskap om hur vi kan påverka och förbättra miljön omkring oss. Vi upprättar kvalitets- och miljömål som kontinuerligt följs upp och omprövas.

Energipolicy
Fleximark AB arbetar systematiskt och långsiktigt att genom ständiga förbättringsprocesser minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten.


Vill du veta mer om Fleximarks kvalitets-, miljö- och energiarbete, kontakta oss.

 

bvb-logo-transparent

Byggvarubedömningen
Fleximark arbetar tillsammans med Byggvarubedömningen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningen är ett en ekonomisk förening med ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. Föreningen består av fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter och byggherrar, såsom NCC, PEAB, Skanska och många fler.

Fleximark arbetar kontinuerligt tillsammans med Byggvarubedömning för att alla produkter i sortimentet ska bli godkända för miljöcertifierade byggprojekt. I Fleximark online katalog finns Byggvarubedömningens logga på de produkter som är godkända av Byggvarubedömningen.

Miljöarbete
Fleximark strävar kontinuerligt efter att minimera förbrukning av emballage, restprodukter och energi. Vi källsorterar och vi arbetar med att effektivisera produktionsprocessen. Vi kontrollerar innehållet i våra produkter och samarbetar med intressenter (leverantörer, transportörer, kunder och myndigheter) för att följa upp och ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet. Vi uppmuntrar också våra medarbetare till att ta ansvar och agera för en bättre miljö.

 

Vill du veta mer om Fleximarks godkännanden och certifieringar, kontakta oss. 

El-Kretsen

Fleximark AB är anslutet till El-Kretsen.