FAQ Multiskrivare

Fråga:

Varför vill inte skrivaren ta emot materialet jag försöker skriva ut?

 

Svar:

Antagligen lägger du in materialet för fort eller har glömt att trycka på online knappen

  • Justera metallrälsen till bredden av materialet
  • Stoppa in materialet mellan rälsen och dra långsamt in det i skrivaren tills du hör ett "bip"
  • Tryck på online knappen och se till att online lampan lyser

 

 


FLEXIMARK Multiprinter ribbon Multiskrivare

Fråga:

Varför skriver inte skrivaren ut all text på materialet?

 

Svar:

Se till att följande är korrekt inställt:

  • Färgbandet är rätt inställt, se instruktioner under locket på skrivaren
  • Justera metallrälsen till bredden av materialet
  • Rengör materialet från fettfläckar, damm m.m.
  • Lägg in materialet och dra långsamt in i skrivaren tills du hör ett "bip"