Utgivare

Utgiven av:
Fleximark AB
Kungshagsvägen 9
611 35 Nyköping

Tel: 0155-777 90
Fax: 0155-777 91
E-mail: info.se.fln(at)lapp.com

 

Redaktör:
Hanna Urkedal
hanna.urkedal(at)lapp.com