Fleximark & REACH

Lapp Group; Fleximark:

Varor/produkter inköpta från Fleximark AB innehåller artiklar/färdiga produkter och inte kemikalier. Dessa artiklar/produkter är inte avsedda att utlösa några substanser under en normal användning av produkten.

Fleximark AB är medveten om deras skyldighet under detta direktiv och har kommuniserat detta vidare med sina leverantörer i hela inköpskedjan. Till vår kunskap idag påverkas inga av våra produkter av denna reglering.

Fleximark AB har alltid visar ansvar för säkrare och miljövänliga produkter. Målet är att byta ut alla substanser med hög oro (enligt REACH) med mer säkra substanser för att minimera miljöpåverkan.